تحلیل تکنیکال بانک گردشگری (وگردش)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ (وپترو)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال شير پاستوريزه‌ پگاه‌ اصفهان‌ (غشصفا)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال توليد مواد اوليه‌ و الياف‌ مصنوعي‌ (شمواد)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال کشتیرانی جمهوری اسلامی (حکشتی)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال كمباين‌ سازي‌ ايران‌ (تكمبا)

تحلیلگر: احسان داوریتحلیل تکنیکال ایران خودرو (خودرو)

تحلیلگر: احسان داوریتحلیل تکنیکال ایران تایر (پتایر)

تحلیلگر: احسان داوریتحلیل تکنیکال ایران تایر (پتایر)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال صنايع‌ جوشكاب‌ يزد (بکاب)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال سایپا (خساپا)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال صنعتي‌ بهشهر (غبشهر)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال حمل و نقل پتروشيمي (حپترو)

تحلیلگر: احسان داوریتحلیل تکنیکال شاخص گروه شیمیایی

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال زامیاد (خزامیا)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال توسعه‌ صنايع‌ بهشهر (وبشهر)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال عمران و توسعه شاهد (ثعمرا)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال گروه صنعتي پاكشو (پاكشو)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال مخابرات ایران (اخابر)

تحلیلگر: علی ربیعی» تحلیل تکنیکال بانک گردشگری (وگردش) ( سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ )
» تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ (وپترو) ( سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ )
» تحلیل تکنیکال شير پاستوريزه‌ پگاه‌ اصفهان‌ (غشصفا) ( سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ )
» تحلیل تکنیکال توليد مواد اوليه‌ و الياف‌ مصنوعي‌ (شمواد) ( سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ )
» تحلیل تکنیکال کشتیرانی جمهوری اسلامی (حکشتی) ( سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ )
» تحلیل تکنیکال كمباين‌ سازي‌ ايران‌ (تكمبا) ( جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحلیل تکنیکال ایران خودرو (خودرو) ( جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحلیل تکنیکال ایران تایر (پتایر) ( دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحلیل تکنیکال ایران تایر (پتایر) ( دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحلیل تکنیکال صنايع‌ جوشكاب‌ يزد (بکاب) ( دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحلیل تکنیکال سایپا (خساپا) ( دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحلیل تکنیکال صنعتي‌ بهشهر (غبشهر) ( دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ )
درباره ما

در این وبلاگ تلاش خواهد شد تا تحلیل تکنیکال از وضعیت شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران توسط تحلیلگران آماتور و حرفه ای در معرض نمایش قرار بگیرد. بدیهی است نقد شما اساتید محترم در تحلیل های انجام شده باعث رشد و شکوفایی هرچه بیشتر تحلیلگران خواهد شد. شما میتوانید تحلیل های خودتان را به آدرس پست الکترونیکی tehranbourse@yahoo.comارسال نماييد تا با نام خودتان در اين فضا منتشر شود. این وبلاگ وابسته به وبلاگ "بورس تهران" می باشد.