تحلیل تکنیکال كمباين‌ سازي‌ ايران‌ (تكمبا)

تحلیلگر: احسان داوریتحلیل تکنیکال ایران خودرو (خودرو)

تحلیلگر: احسان داوریتحلیل تکنیکال ایران تایر (پتایر)

تحلیلگر: احسان داوریتحلیل تکنیکال ایران تایر (پتایر)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال صنايع‌ جوشكاب‌ يزد (بکاب)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال سایپا (خساپا)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال صنعتي‌ بهشهر (غبشهر)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال حمل و نقل پتروشيمي (حپترو)

تحلیلگر: احسان داوریتحلیل تکنیکال شاخص گروه شیمیایی

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال زامیاد (خزامیا)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال توسعه‌ صنايع‌ بهشهر (وبشهر)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال عمران و توسعه شاهد (ثعمرا)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال گروه صنعتي پاكشو (پاكشو)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال مخابرات ایران (اخابر)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال رینگ سازی مشهد (خرینگ)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال صنایع آذرآب (فاذر)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپیکو)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال بانک ملت (وبملت)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال بانک صادرات ایران (وبصادر)

تحلیلگر: علی ربیعی» تحلیل تکنیکال كمباين‌ سازي‌ ايران‌ (تكمبا) ( جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحلیل تکنیکال ایران خودرو (خودرو) ( جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحلیل تکنیکال ایران تایر (پتایر) ( دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحلیل تکنیکال ایران تایر (پتایر) ( دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحلیل تکنیکال صنايع‌ جوشكاب‌ يزد (بکاب) ( دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحلیل تکنیکال سایپا (خساپا) ( دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحلیل تکنیکال صنعتي‌ بهشهر (غبشهر) ( دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحلیل تکنیکال حمل و نقل پتروشيمي (حپترو) ( جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحلیل تکنیکال شاخص گروه شیمیایی ( جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحلیل تکنیکال زامیاد (خزامیا) ( جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو) ( جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحلیل تکنیکال توسعه‌ صنايع‌ بهشهر (وبشهر) ( چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ )
درباره ما

در این وبلاگ تلاش خواهد شد تا تحلیل تکنیکال از وضعیت شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران توسط تحلیلگران آماتور و حرفه ای در معرض نمایش قرار بگیرد. بدیهی است نقد شما اساتید محترم در تحلیل های انجام شده باعث رشد و شکوفایی هرچه بیشتر تحلیلگران خواهد شد. شما میتوانید تحلیل های خودتان را به آدرس پست الکترونیکی tehranbourse@yahoo.comارسال نماييد تا با نام خودتان در اين فضا منتشر شود. این وبلاگ وابسته به وبلاگ "بورس تهران" می باشد.