تحلیل تکنیکال نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپیکو)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال بانک ملت (وبملت)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال بانک صادرات ایران (وبصادر)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال توسعه معادن روی ایران (کروی)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال پشم‌شيشه‌ ايران‌ (کپشیر)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال باما (کاما)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال توليد مواد اوليه‌ و الياف‌ مصنوعي‌ (شمواد)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال داروسازي توليد دارو (دتولید)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال مهركام‌ پارس‌ (خمهر)

تحلیلگر: علی ربیعی


تحلیل تکنیکال سایپا دیزل (خکاوه)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال پلاسكوكار (پلاسك)

تحلیلگر: علی ربیعیتحلیل تکنیکال نوسازي‌ و ساختمان‌ تهران‌ (ثنوسا)

تحلیلگر: پرواز


تحلیل تکنیکال شرکتها

تحلیل تکنیکال شرکت سیمان کرمان (سکرما)

تحلیلگر: علیرضا بهروز

تحلیل تکنیکال شرکتها

تحلیل تکنیکال شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)

تحلیلگر: علیرضا بهروز


تحلیل تکنیکال شرکت بین المللی محصولات پارس (شپارس)

تحلیلگر: امیرعلی امّیتحلیل تکنیکال شرکت گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر)

تحلیلگر: علیرضا بهروز


تحلیل تکنیکال سرما آفرین (لسرما)

تحلیلگر: علیرضا بهروز


تحلیل تکنیکال گروه بهمن (خبهمن)

تحلیلگر: علیرضا بهروز

تحلیل تکنیکال شرکت بیمه دانا (دانا)

تحلیلگر: عطاءاله افتخاری


تحلیل تکنیکال شرکت گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر)

تحلیلگر: عطاءاله افتخاری


» تحلیل تکنیکال نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپیکو) ( یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحلیل تکنیکال بانک ملت (وبملت) ( یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحلیل تکنیکال بانک صادرات ایران (وبصادر) ( یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحلیل تکنیکال توسعه معادن روی ایران (کروی) ( یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحلیل تکنیکال پشم‌شيشه‌ ايران‌ (کپشیر) ( یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحلیل تکنیکال باما (کاما) ( یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحلیل تکنیکال توليد مواد اوليه‌ و الياف‌ مصنوعي‌ (شمواد) ( یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحلیل تکنیکال داروسازي توليد دارو (دتولید) ( یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحلیل تکنیکال مهركام‌ پارس‌ (خمهر) ( یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحلیل تکنیکال سایپا دیزل (خکاوه) ( یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحلیل تکنیکال پلاسكوكار (پلاسك) ( یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ )
» تحلیل تکنیکال نوسازي‌ و ساختمان‌ تهران‌ (ثنوسا) ( جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳ )
درباره ما

در این وبلاگ تلاش خواهد شد تا تحلیل تکنیکال از وضعیت شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران توسط تحلیلگران آماتور و حرفه ای در معرض نمایش قرار بگیرد. بدیهی است نقد شما اساتید محترم در تحلیل های انجام شده باعث رشد و شکوفایی هرچه بیشتر تحلیلگران خواهد شد. شما میتوانید تحلیل های خودتان را به آدرس پست الکترونیکی tehranbourse@yahoo.comارسال نماييد تا با نام خودتان در اين فضا منتشر شود. این وبلاگ وابسته به وبلاگ "بورس تهران" می باشد.